mylovewinx http://mylovewinx.mihanblog.com 2018-11-17T23:29:15+01:00 text/html 2018-11-01T08:28:21+01:00 mylovewinx.mihanblog.com m-muzik m-muzik پرورش گونه های مختلف کبوتر http://mylovewinx.mihanblog.com/post/171 <h2 style="text-align: center;">پرورش کبوتر : نژادهای کبوتر</h2> <p><a data-mil="1994" href="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/kabator-1.jpg"><img class="size-full wp-image-1995 aligncenter lazy-loaded" src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/kabator-1.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/kabator-1.jpg" alt="kabator (1)" data-id="1995" data-srcset=""></a></p> <p><a data-mil="1994" href="https://chicken-device.ir/%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%b1/" target="_blank" rel="noopener">کبوتر</a> نیز مانند سایر پرندگان و حیوانات، نژادهای مختلفی دارد. اما چون از لحاظ تولیدی بسیار کمتر از سایر پرندگان اهلی، مثل مرغ، بوقلمون، غاز، اردک و غیره مورد تحقیق، مطالعه و توجه فرارگرفته است، بسیار کمتر توسط انسان در برنامه های تحقیقاتی اصلاح نژاد، تغذیه و غیره وارد شده است. در ایران، کبوتر هرگز از لحاظ تولید گوشت مورد استفاده تجارتی واقع نشده و هیچ واحد تولیدی تجارتی کبوتر تاکنون در کشور ما ایجاد نشده است. در ایران قدیم نیز همانند برخی از کشورهای دیگر با استفاده از کبوترهای نامه رسان، از این پرنده در امر تمام رسانی دولتی استفاده می شد. به عبارت ساده تر می توان اذعان داشت که به غیر از استفاده از کبوتر در امر نامه رسانی در گذشته، در ایران تنها مورد استفاده این پرنده، نگهداری آن توسط برخی از مردم به منظور تفریح و در اصطلاح «کبوتر بازی» و نیر برای مسابقه «گرو بستن» بوده است. به همین لحاظ می توان گفت که در ایران به جز تعدادی تحقیقات و پایان نامه های دانشجویی روی شماری از عوامل بیماری زا و دامپزشکی کبوتر، کار علمی دیگری صورت نگرفته است. لذا عمده اطلاعات موجود روی بیماری های کبوتر مربوط به حاصل تحقیقات مذکور و نیز ترجمه بیماری ها از کتب خارجی بوده است. همچنین روی موضوعات تغذیه و اصلاح نژاد کبوتر، احتمالاً هیچ کار علمی و تحقیقاتی در ایران صورت نگرفته است. تحقیقات و مطالعات رویا عموم مسائل مربوط به کبوتر در سایر کشورها نیز بسیار محدود است. اما در کشور خودما اطلاعات ارزشمندی در زمینه های مختلف نگهداری، اصلاح نژاد، تغذیه، مسابقات (گروبستن) و غیره نزد پیشکسوتان امر کبوتر موجود است که متأسفانه این افراد هرگز اقدام به نوشتن اطلاعات خود نکرده و لذا آن چه تاکنون قبل از این کتاب منتشر شده است، عملاً در مقابل اطلاعات موجود در سینه پرورش دهندگان اصیل کبوتر بسیار اندک است.<br> کبوترهای ایرانی و خارجی را دارند. برای تألیف این کتاب، مؤلف تا حدودی از تجربیات مجموعه داران کبوتر استفاده نموده است. برای تهیهٔ تصاویر مندرج در این کتاب، مؤلف بارها به فروشگاه های پرندگان زینتی سرزده و در هر بار توانسته است یک یا دو نژاد را بیابد و از آنها تصویر تهیه کند. البته به یقین مجموعه داران کبوتر در شهرهای مختلف کشور ما، به خصوص تهران، شمار بسیار بیشتری از نژادها و ارقام کبوتر را در اختیار دارند. مؤلف قصد دارد که در آینده نیز در هر فرصتی که پیش آید تصاویر نژادهای دیگر را نیز تهیه کند و به همراه اطلاعات جدیدی که از کبوترداران حرفهای کسب خواهد نمود، در چاپهای آتی این کتاب درج خواهد نمود.<br> در اروپا و آمریکا، اگرچه به مراتب کمتر از سایر پرندگان اهلی به تولید تجاری گوشت از کبوتر پرداخته شده و کمتر روی پرورش علمی کبوتر کار شده است، ولی در این دو قاره کارهای علمی و تجاری انجام شده روی کبوتر از سایر قارهها بیشتر بوده است.<br> کبوترها از لحاظ شکل بدن و تنوع رنگ در نقاط مختلف بدن، گوناگونی زیادی دارند. به طور کلی می توان گفت به علت قائل نشدن اهمیت کافی برای این پرنده، فقط شمار معدودی از آنها به طور دقیق شناسایی شده و به نژاد خاصی مربوط شده اند و از بقیه قط با شکل یا خصوصیاتی ازجمله محل پرورش یا قابلیت تولیدی آنها یاد می شود.<br> کبوتر های سویه گوشتی در سن بلوغ 600 تا 800 گرم وزن دارند و دارای سینه عمیق و فراخ ( پهن ) ، قدرت باروری بالا و بنیه خوب هستند.در اروپا و آسیا ، اساس انتخاب کبوتران برای پرورش و اصلاح نژاد ، رنگ و شکل بدن است.در حالی که در آمریکا،کبوترهای مورد توجه قرار می گیرند که خصوصیات خوبی از لحاظ قابلیت تولید گوشت داشته باشند.</p> <p>برخی از کبوترهای سویه های گوشتی از آمریکا به اروپا وارد شده که از آنها می توان کبوتر شاهی سفید، کبوتر شاهی شناسا، کبوتر کارنیه، کبوتر موندین کبوتر نامه رسانا، کبوتر شناسای تکزاس، کبوتر اشتراسر و غیره را نام برد. کبوتر شامی سفید در آمریکا از تلافی کبوتر سفید مالتز” و کبوتر سفید دوشز نتیجه شده است. این کبوتر دو نوع دارد. یکی کبوتر شاهی سفید که وزن بالغ آن ۷۵۰ تا ۸۵۰ گرم است و باروری مناسبی دارد و دیگری نوع کاملاً گوشتی این کبوتر است که وزن سنگین تری دارد و وزن کبوترهای جوان آماده کشتار آن به 550 گرم می رسد. از هر جفت این نژاد، می توان در سال ۱۶ جوجه تولید کرد. این کبوتر عموماً دارای سینه عمیق، فراخ و پرگوشت است. از تلاقی کبوتر نژاد داکس با کبوتر نژاد موندین، کبوتر شاهی نقرهای ایجاد شده است که این آمیخته جثه ای بزرگ تر و حالتی آرام تر از کبوتر نژاد شاهی سفید دارد. در امریکا کبوتر شاهی شناسا ایجاد شد که از ویژگیهای این نژاد سهولت تشخیص کبوترهای نر و ماده از هم است، زیرا در این نژاد رنگ پرها در جنس نر و ماده باهم متفاوت است. کبوتر نژاد کارنیه در جنوب بلژیک و شمال فرانسه ایجاد شد. وزن بالغ این نژاد ۶۰۰ تا ۷۵۰ گرم و در کبوترهای جوان آماده کشتار به ۵۰۰ گرم می رسد. شکل سینه، درازتر بودن دم و بال و پهن تر بودن سر، این نژاد را از شاهی سفید متمایز میکند. کبوتر نژاد موندین که یکی از قدیمی ترین نژادهای فرانسوی است، رنگهای مختلفی دارد. این نژاد در جوانی و هنگام مناسب برای کشتار حدود ۰ ۶۰ گرم وزن دارد و در زمان بلوغ وزن آن به ۷۵۰ تا ۹۰۰ گرم می رسد. یکی از نژادهای سبک وزن و پرقدرت در پرواز، کبوتر نامه رسان است. این کبوتر که بیشتر در اروپا و خاورمیانه یافت می شود؛ در سن بلوغ , Ա; f Y ۴۸۰ گرم وزن دارد، بسیار مقاوم است، تخم زیادی تولید می کند، به ندرت تخم های خود را میشکند، با دقت از جوجه های خود مواظبت می کند و قادر است مسافتهای ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلومتر را با سرعت حدود 70 کیلومتر در ساعت طی کند و بلافاصله همان مسافت را باز گردد.به علت همین ویژگی در قدیم از کبوترهای نامه رسان برای ارسال سریع نامه های دولتی استفاده میشد و در واقع برخی از دولت ها مشابه اداره پست امروزی یک سازمان کبوتر پرانی داشتند که در آن افراد ورزیده ای به کار پرورش و نگهداری از کبوترهای نامه رسان اشتغال داشتند.چگونگی جهت یابی این نوع کبتورها در مسافت های طولانی هنوز جزئی اسرار پیچیده طبیعت این پرنده است.<br> کبتورهای به دوسته وحشی و اهلی تقسیم میشوند.کبوترهای وحشی همچون اجداد اولیه خود هنوز در بسیاری از مناطق مختلف جهان زندگی می کنند و هنوز بررسی چندانی روی نژادهای آنها صورت نگرفته . گرفته است.<br> از میان تمامی نژادهای کبوترهای وحشی،«نژاد کبوتر چاهی» که تا&nbsp;حدودی با کبوترهای اهلی خود گرفته است، مورد مطالعه قرار گرفته است.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a data-mil="1994" href="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/kabator-2.jpg"><img class="size-full wp-image-1996 aligncenter lazy-loaded" src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/kabator-2.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/kabator-2.jpg" alt="kabator (2)" data-id="1996" data-srcset=""></a><br> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1_%DA%86%D8%A7%D9%87%DB%8C" target="_blank" rel="noopener">کبوتر چاهی</a>، از لحاظ اندازه و شکل و قیافه شبیه کبوتر اهلی است، ولی دارای رنگ خاصی است که این پرنده را از کبوترهای اهلی متمایز میسازد. این گونه در اغلب کشورهای جهان دیده شده و در کشور ما نیز در تمامی شهرها یافت میشود. کبوترهای چاهی تهران و حومه، معمولاً به دو دسته طبقه بندی می شوند: دسته اول که تقریباً ۹۰ درصد کبوترهای چاهی را تشکیل می دهد، آنهایی هستند که در شهرها روی شیروانی ها و سقف عمارات و بناهای مختلف زندگی می کنند و لانه گذاری آنها در همین مکانها صورت می گیرد. این دسته از کبوترها در هنگام طلوع آفتاب دسته دسته دور هم جمع میشوند و به صورت گروههای بزرگ برای تغذیه به صحرا می روند. لذا کمی پس از طلوع آفتاب (در فصل تابستان و اوایل پاییز) می توان آنها را در صحرا مشغول تغذیه دید. معمولاً به دنبال دسته های اول کبوتر که در نقطه ای رود می آیند، دسته های دیگر نیز که از آن نقطه عبور میکنند، در همان جا می نشینند. لذا ممکن است روی یک خرمن گندم دسته بزرگی از کبوتران که تعداد آنها حتی ممکن است به چند هزار برسد، دیده شود. معمولاً دسته های کبوتر با فاصله 300 تا 400 متر از یکدیگر در صحراها مشغول تغذیه میشوند.کبوترهای جنوب شرقی تهران معمولا برای تغذیه به دهات شرقی و جنوب شرقی شهرری ( درفصل تابستان) و به روستاهای ورامین در فصل زمستان می روند و کبوترهای جنوب غربی و غرب تهران به روستاهای غرب تهران و حدود یافت آباد و چهاردانگه ( در فصل تابستان) و به روستاهای شهریار ( در فصل پاییز و زمستان) می روند.در فصل تابستان کبوترها صبح زود برای تغذیه از لانه خارج شده و حدود دو ساعت پس از طلوع آفتاب به شهر باز می گردند و از ساعت یک تا چهار بعد از ظهر تعداد بسیار کمی از انها به صورت دسته های سه تا شش تایی دوباره برای تغذیه به صحرا می روند.<br> دسته دوم کبوترهایی هستند که در چاه های قنوات زندگی می کنند و در همان چاه ها لانه گذاری می کنند.تعداد این دسته بسیار کمتر از دسته اول است.اما از لحاظ ساعات تغذیه شبیه آنها عمل می کنند و در فواصل اواقات تغذیه در داخل چاه به استراحت می پردازند.اگر کسی در حدود ساعت 10 صبح یا غروب آفتاب سر یکی از چاه ها برود و سنگی داخل آن بیندازد شمار زیادی کبوتر از چاه خارج میشوند.<br> اصولا تخم گذاری کبوترهای چاهی از اوایل فصل بهار شروع میشود و در هر مرتبه کوبتر ماده دو تخم می گذارد و مدت 19 تا 20 روز روی تخم ها میخوابد.کبوتر نر نیز در خوابیدن روی تخم ها شرکت می کند ولی کبوتر ماده زمان بیشتری روی تخم ها می خوابد.<br> جوجه ها پس از خارج شدن از تخم در لانه می مانند تا کاملا رشد کنند و قادر به پرواز شوند.طی این مدت جوجه ها توسط والدین و از طریق دهان به دهان تغذیه میشوند.پس از قادر شدن جوجه ها به پرواز کبوتر ماده دوباره تخم گذاری می کند و این عمل در طول سال 3 تا 4 بار تکرار میشود.<br> در فصل زمستان و بهار تعداد کبوترها در صحرا بسیار کم اند. اما در فصل تابستان و اوایل پاییز تعدادشان بسیار زیاد است و در همین موقع است که عده ای به شکار آنها مبادرت میکنند.<br> نژاد های اهلی کبوتر بسیار متنوع و پراکنده اند.در هر کشوری تقریبا چندین نژاد اهلی وجود دارد.در ایران کبوترهای اهلی به دو دسته تقسیم میشوند ” نژاد های اهلی ایرانی ” و ” نژاد های اهلی خارجی ” .</p> <h2>توضیحات تکمیلی در مورد&nbsp;نژادهای کبوتر</h2> <p>کبوتر به دسته بزرگی از پرندگان گفته می شود که در دسته کبوترسانان جای دارد، کبوتر در زبان انگلیسی pigeon یا dove هم گفته می شود. آنها دارای نژاد های گونه های بسیار زیادی هستند و به دلیل سازگاری نژاد های مختلف و جفت گیری آنها با یکدیگر هر روز شاهد گونه های جدیدی از این پرنده هستیم. در برخی موارد نیز پرورش دهندگان از طریق اصلاح نژادی تغییراتی را در شکل ظاهری آنها ایجاد می کند که باعث خلق گونه های جدیدی می شود. اکثر پرورش دهندگان آنها را به جهت زیبایی خاص شان نگهداری می کنند و از این رو دارای قیمت بالایی هستند.<br> کبوتر ها در دو نوع وحشی و اهلی وجود دارد و در مکان جغرافیایی میتوان آنها را یافت. در کشور عزیزمان ایران نیز شاهد گونه های مختلفی از کبوتر های وحشی و اهلی هستیم. در این مقاله از وب سایت چیکن دیوایس می خواهیم شما را با انواع نژاد کبوتر ها آشنا سازیم لطفا با ما همراه باشید.</p> <h3>1- نژاد کبوتر یا کریم</h3> <figure id="attachment_14099" style="width: 550px" class="wp-caption aligncenter"><a data-mil="1994" href="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/یا-کریم.jpg"><img class="size-full wp-image-14099 lazy-loaded" src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/یا-کریم.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/یا-کریم.jpg" alt="نژاد یا کریم" data-srcset="" width="550" height="383"></a><figcaption class="wp-caption-text">یا کریم</figcaption></figure> <p>این نژاد که در اکثر شهر ها و استان های ایران نیز یافت می شود، متداول ترین و شناخته شده ترین گونه کبوتر در ایران می باشد. نام علمی این کبوتر Streptopelia decaocto می باشد و در زبان انگلیسی بدان Eurasian collared dove می گویند. این کبوتر بومی قاره آسیا و اروپا می باشد.<br> بیشتر پرهای بدن یا کریم به رنگ قهوه ای روشن یا نخودی کمرنگ می باشد و در برخی نقاط مانند سر و سینه پرهای خاکستری کم رنگ به چشم می خورد و دارای یک نیم طوق سیاه رنگ همراه با کمی پر سفید در گردن خود می باشد و در انتهای شاهپرهای خود دارای پر های سیاهی می باشد. این کبوتر از لحاظ اندازه هم اندازه با کبوتر چاقی می باشد منتها لاغر و دم بلند تر از آن می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>2- کبوتر چاهی</h3> <figure id="attachment_14100" style="width: 550px" class="wp-caption aligncenter"><a data-mil="1994" href="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/کبوتر-چاهی.jpg"><img class="size-full wp-image-14100 lazy-loaded" src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/کبوتر-چاهی.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/کبوتر-چاهی.jpg" alt="کبوتر چاهی، کفتر چاهی" data-srcset="" width="550" height="383"></a><figcaption class="wp-caption-text">کبوتر چاهی</figcaption></figure> <p>این نژاد از کبوتر ذاتا وحشی می باشد و همانطور که نامش پیداست اکثرا در چاه ها،گودال ها، سوراخ دیوار ها و صخره ها لانه سازی می کنند. نام علمی این کبوتر Columba livia می باشد و در زبان انگلیسی Rock Dove نامیده می شود. ویژگی بارز کبوتر چاقی پر های رنگی گردن آن می باشد که عمدتا به رنگ سبز و ارغوانی دیده می شود و در برابر آفتاب زیبا و نمایان تر دیده می شود. نقطه تمایز دیگر کبوتر های چاهی وجود دو خط سیاه بر روی بال های آنها می باشد، جنس نر و ماده این کبوتر بسیار شبیه به یکدیگر می باشد به طوری که تشخیص آنها از یکدیگر مشکل می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>3- کبوتر تاجدار</h3> <figure id="attachment_14101" style="width: 550px" class="wp-caption aligncenter"><a data-mil="1994" href="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/کبوتر-تاجدار.jpg"><img class="size-full wp-image-14101 lazy-loaded" src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/کبوتر-تاجدار.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/کبوتر-تاجدار.jpg" alt="کبوتر تاجدار" data-srcset="" width="550" height="383"></a><figcaption class="wp-caption-text">کبوتر تاجدار</figcaption></figure> <p>این گونه کبوتری در زبان انگلیسی Victoria crowned pigeon نامیده می شود و نام علمی آن Goura victoria می باشد و بدین دلیل تاجدار نامیده می شود که دارای یک تاج توری و زیبا در بالای سر خود می باشد. این تاج به رنگ آبی روشن بوده که در انتهای خود به رنگ سفید ختم می شود. هم چنین پر های بدن این پرنده از ترکیب رنگی آبی، قهوه ای، خاکستری، مشکی و سفید تشکیل شده است که پر های قسمت سینه عمدتا قهوه ای سوخته و دارای بال هایی خاکستری با قسمت جزئی قهوه ای و سفید می باشد. جنس نر و ماده این پرنده هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد، هم چنین یک نکته جالب در مورد کبوتر تاجدار اینکه جنس ماده این کبوتر فقط یک تخم سفید رنگ می گذارد و 28 روز بر روی می خوابد تا تخم تبدیل به جوجه شود. نکته جالب دیگر اینکه عنبیه چشم پرنده به رنگ قرمز می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>4- فاخته</h3> <figure id="attachment_14102" style="width: 550px" class="wp-caption aligncenter"><a data-mil="1994" href="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/فاخته.jpg"><img class="size-full wp-image-14102 lazy-loaded" src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/فاخته.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/فاخته.jpg" alt="فاخته" data-srcset="" width="550" height="383"></a><figcaption class="wp-caption-text">فاخته</figcaption></figure> <p>فاخته نوعی از کبوتر وحشی می باشد که به آن کوکوی معمولی نیز می گویند زیرا آوازش مانند کلمه کوکو می باشد و در بیشتر مناطق کوهستانی و جنگلی ایران یافت می شود، در زبان انگلیسی به آن common cuckoo گفته و نام علمی آن Cuculus canorus می باشد. بر خلاف تصور عامه مردم فاخته ماده قادر به آواز خواندن نمی باشد و تنها جنس نر این پرنده آواز سر می دهد و آن هم گفتن کلمه کوکو می باشد که با غم خاصی همراه است. این پرنده از لحاظ جثه از سایر کبوتر ها کوچک تر است و دارای پر هایی سیاه و سفید در سینه خود می باشد. از خاصیت های بدی که این پرنده دارد این است که در لانه سایر پرندگان تخم گذاری می کند تا جوجه هایش را بزرگ کند.</p> <h3>5- کبوتر جنگلی</h3> <figure id="attachment_14103" style="width: 550px" class="wp-caption aligncenter"><a data-mil="1994" href="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/کبوتر-جنگلی.jpg"><img class="size-full wp-image-14103 lazy-loaded" src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/کبوتر-جنگلی.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/کبوتر-جنگلی.jpg" alt="کبوتر جنگلی" data-srcset="" width="550" height="383"></a><figcaption class="wp-caption-text">کبوتر جنگلی</figcaption></figure> <p>این کبوتر در زبان انگلیسی common wood pigeon نامیده می شود و نام علمی آن Columba palumbus می باشد، این کبوتر از سایر کبوتر ها نسبتا بزرگتر است و حدود 41 سانتی متر طول دارد. قسمت بالایی سینه این پرنده دارای پر هایی به رنگ ارغوانی کمرنگ و عمدتا شرابی است و در دو طرف گردن پرنده پر هایی به رنگ سفید وجود دارد هم چنین در گردن پرنده نیم طوقی به رنگ سبز درخشان وجود دارد که هنگام تابش آفتاب این درخشندگی بیشتر می شود.</p> <p>&nbsp;</p> <h3>6- قُمری معمولی</h3> <figure id="attachment_14104" style="width: 550px" class="wp-caption aligncenter"><a data-mil="1994" href="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/قُمری-معمولی.jpg"><img class="size-full wp-image-14104 lazy-loaded" src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/قُمری-معمولی.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/قُمری-معمولی.jpg" alt="قُمری معمولی" data-srcset="" width="550" height="383"></a><figcaption class="wp-caption-text">قُمری معمولی</figcaption></figure> <p>این کبوتر که در زبان انگلیسی European turtle dove نام دارد و نام علمی آن نیز Streptopelia turtur می باشد، گونه ای از کبوتران وحشی بومی مناطق معتدل آسیایی، اروپایی و شمال آفریقا است. در بدن این پرنده از ترکیب رنگ های قهوهای، خاکستری، سفید، شرابی و … وجود دارد. لکه ای با ترکیب رنگی سفید و مشکی در گردن پرنده وجود دارد که نقطه تمایز آن با سایر پرندگان می باشد. هم چنین در بال های پرنده ترکیب رنگ های قهوه ای، مشکی، خاکستری و سفید نمایان است و هنگام پرواز پر های سفیدی در قسمت انتهایی دم پرنده پدیدار می شود.</p> <h3>7- قُمری خاوری</h3> <figure id="attachment_14105" style="width: 550px" class="wp-caption aligncenter"><a data-mil="1994" href="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/قُمری-خاوری.jpg"><img class="size-full wp-image-14105 lazy-loaded" src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/قُمری-خاوری.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/قُمری-خاوری.jpg" alt="قُمری خاوری" data-srcset="" width="550" height="383"></a><figcaption class="wp-caption-text">قُمری خاوری</figcaption></figure> <p>این کبوتر بسیار شبیه به قمری معمولی می باشد با این تفاوت که جثه بزرگتر و چاقتری نسبت به قمری معمولی دارد و رنگ پر های بدن او نیز تیره تر است و از همه مهم تر اینکه نوع آوازی که قمری خاوری تولید می کند بسیار متفاوت از صدای تولید شده توسط قمری معمولی می باشد. این کبوتر در زبان انگلیسی Oriental turtle dove نامیده می شود و نام علمی آن نیز Streptopelia Orientalis است. رنگ پر های قسمت سر و گردن قمری معمولی خاکستری مایل به آبی می باشد در حالی که رنگ این قسمت از بدن قمری خاوری قهوه ای تیره می باشد.</p> <h3>8- قُمری خانگی</h3> <figure id="attachment_14106" style="width: 550px" class="wp-caption aligncenter"><a data-mil="1994" href="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/قُمری-خانگی.jpg"><img class="size-full wp-image-14106 lazy-loaded" src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/قُمری-خانگی.jpg" data-lazy-type="image" data-src="https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2015/07/قُمری-خانگی.jpg" alt="قُمری خانگی" data-srcset="" width="550" height="383"></a><figcaption class="wp-caption-text">قُمری خانگی</figcaption></figure> <p>این کبوتر در زبان انگلیسی نامیده می شود هم چنین نام علمی آن نیز Spilopelia senegalensis میباشد، کلمه laughing dove به معنی کبوتر خندان است و مفهوم این کلمه از صدای کبوتر الهام می گیرد به عبارت دیگر آواز قمری خانگی طوری است که گویی در حال خندیدن است به همین دلیل در زبان انگلیسی بدان کبوتر خندان می گویند. این کبوتر در قسمت سر و گردن و سینه خود دارای پرهایی به رنگ قهوه ای روشن می باشد که در زیر سینه خود نیز دارای پر های سفیدی می باشد. نقطه شاخص این کبوتر وجود پر های سیاه نقطه مانند در دو طرف سینه او می باشد. هم چنین در بال های او رنگ های خاکستری و قهوه ای روشن دیده می شود.</p> text/html 2018-07-23T03:22:13+01:00 mylovewinx.mihanblog.com m-muzik m-muzik کاهش درد مهره ها با لوسیون دریفا http://mylovewinx.mihanblog.com/post/170 <ul><li> <h3>آیا در زمان استفاده از <a href="http://www.ebargesabz.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/450-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7.html" target="" title="لوسیون دریفا">لوسیون دریفا</a> (پماد، روغن) رژیم غذایی خاصی پیشنهاد میکنید؟</h3> <p>بله. توصیه اصلی ما این است که بطور کلی در همه زمانها و به طور ویژه در طول دوره درمان از مصرف مواد سرد و رطوبت زا مانند ماست، دوغ شیرین، ترشیجات، برنج و … پرهیز کنید و در صورت تمایل و لزوم مصرف، اینگونه خوراکیها را همراه با مصلحات (مصلح ماست نعنا و مصلح برنج زیره) استفاده کنید</p> </li><li> <h3>مصرف ادویه های گرم چقدر در افزایش کارایی لوسیون دریفا مفید است؟</h3> <p style="padding-right:30px;">برای این پرسش نمیتوان یک جواب کلی در نظر گرفت. بیماریهای گوناگون روشهای درمانی متفاوتی دارند. به عنوان نمونه در روماتیسم، ناحیه درگیر بسیار داغ میشود.مصرف گرمیجات میتواند کارایی نداشته باشد به جای آن، توصیه ما استفاده مداوم دمکرده گیاه بنفشه است. بنفشه حاوی کورتون طبیعی با طبیعتی نسبتا سرد است. نکته ای که دقیقا برای مقابله با روماتیسم مورد نیاز میباشد. البته مصرف کپسول زردچوبه یا حب سورنجان میتواند در کاهش التهابات مفصلی بینهایت سودمند باشد.<br> در مقابل، در مشکلاتی از قبیل دیسک، سیاتیک، آتروز، مصرف گرمیجات و به ویژه عرق یا روغن میخک، دمکرده چوب دارچین، دمکرده هل و حب سورنجان میتواند تاثیر لوسیون دریفا را افزایش دهد</p> </li></ul><ul><li> <h3>مزاج من بسیار گرم است و با مصرف گرمیجات دچار گر گرفتگی و جوش میشوم. برای پیشگیری از این مشکلات چه کاری انجام دهم؟</h3> </li></ul><p style="padding-right:30px;">عرق کاسنی دارای طبیعت سرد است و میتواند از گر گرفتگی و جوش پیشگیری کند ضمن اینکه اثرات مفید عرق میخک، دارچین، حب سورنجان و … را از بین نخواهد برد</p> <ul style="list-style-type:disc;"><li> <h3>برای کاهش دردهای روماتیسمی چه پیشنهادی دارید؟</h3> </li></ul><p><strong>پیشنهاد ما شامل عرق میخک (بعد از هر غذا ۱ قاشق غذاخوری بدون آب میل شود)، روغن میخک (ماساژ، صبح پس از برخواستن)، پودر سنجد، شکر تیغال (روزی ۳ گرم پودر کرده داخل شیر ریخته و میل کنید)، دمکرده بنفشه (روزانه ۵ گرم یا ۱ لیوان آب جوش دم کرده میل کنید)، لوسیون دریفا، حب سورنجان (۳-۲ عدد وسط غذا با اندکی آب</strong></p> <hr><p><strong> </strong></p> <p><strong>لوسیون دریفا</strong> کاملا طبیعی و گیاهی و دارای اسیدهای چرب بسیار مفید امگا 3، 6 و 9، ویتامین&nbsp; E و ویتامین F میباشد و به جهت ریزبودن مولکولهای اجزای آن، به سرعت جذب و به راحتی مابین مفاصل نفوذ و سبب سهولت در حرکت مفصل شده و همچنین خون رسانی عضلات را افزایش میدهند و در نتیجه بسیار مناسب برای انواع آرتروز گردن، زانو، ستون مهره ها، دردهای ناشی از سیاتیک، سندروم تونل کارپال یا مچ دست، کتف، شانه، دردهای مفصلی ناشی از روماتیسم و ... میباشد <font color="#CCCCCC">همچنین برای <span style="background-color: rgb(102, 102, 102);"><a href="http://www.bozorgtar.net/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%84%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7/" target="" title="بزرگ کردن کیر ">بزرگ کردن کیر</a></span> هم می تواند مفید باشد . </font><br></p> <h2><span style="color:#009913;">طریقه مصرف فرآورده طبیعی روغن موضعی اصطرک (لوسیون درمانی دریفا -Dorifa-:</span></h2> <h3><span style="color:#2445a2;">دوره درمان بین 1 تا 2 ماه خواهد بود و به صورت زیر میباشد:</span></h3> <p><strong>* هفته اول روزی 3 تا 4 بار در روز</strong></p> <p><strong>* هفته دوم روزی 3 بار در روز</strong></p> <p><strong>* هفته سوم روزی 2 بار در روز</strong></p> <p><strong>* هفته چهارم روزی 1 بار در روز</strong></p> <p><strong>* از هفته چهارم به بعد هر 3 تا 5 روز 1 بار</strong></p> <p> </p> <h2><span style="color:#009913;">چگونگی مصرف و مسیر ماساژ لوسیون دریفا(بر اساس نوع درد و بیماری):</span></h2> <p><strong>* ماساژ با لوسیون حتما به صورت چرخشی و دایره ای صورت پذیرد</strong></p> <p>1)&nbsp; دردهای مفاصل و گرفتگی نواحی گردن، کتف و شانه</p> <p>2) دردها و بیماریهای مفاصل ناحیه ستون مهره ها (پایین گردن تا کمر)</p> <p>3) دردها و بیماریهای مفاصل ناحیه کمر، پاها، زانو و دردهای ناشی از عصب سیاتیک</p> <p>4) دردها و بیماری ناحیه مچ دست، انگشتان (سندروم تونل کارپال)</p> <p>5) اسپاسم و گرفتگیهای عضلانی ناشی از گرفتاریهای مفصلی-عصبی</p> <p> </p> <h3><span style="color:#009913;">ترکیبات و مواد موثره لوسیون درمانی دریفا -Dorifa-:</span></h3> <p>روغن اصطرک، روغن کنجد کلدپرس، روغنهایی بر پایه کنجد، اسید اولئیک، اسید لینولیک،هارمین، هارمولین، پروتیینهای الکالوییدهای آزاد، اسیدپروپیونیک، ویتامین F، ویتامین E،اسیدهای چرب امگا 3،6 , 9، آنزیمهای کلاژن و الاستین</p> <p> </p> <h2><span style="color:#009913;">نکات درمانی:</span></h2> <p>پس از مصرف لوسیون دریفا ممکن است در عضو مربوطه احساس سردی ایجاد شود که به مرور زمان این حالت رفع میگردد</p> <p>در چند روز اول مصرف لوسیون دریفا بهبودی حاصل خواهد شد ولی دوره درمان و مصرف این فراورده بایستی بطور کامل انجام پذیرد</p> <p>مصرف لوسیون دریفا بایستی یک دوره درمانی کامل دوماهه صورت گیرد و برای ثبات دوره درمانی، مصرف یک یا دو روز در هفته حتما توصیه میشود.</p> <p>توصیه میشود به مدت 15 تا 25 شب، قبل از خواب، کف پاها را با این فرآورده چرب نمایید</p> <p> </p> <h2><span style="color:#009913;">چگونگی مصرف و مسیر ماساژ لوسیون دریفا (بر اساس نوع درد و بیماری):</span></h2> <h3><span style="color:#2445a2;">1- دردهای مفاصل، گرفتگی نواحی گردن، کتف و شانه:</span></h3> <p>ماساژ با لوسیون دریفا از ناحیه پشت گردن شروع سپس دوطرف گردن و در ادامه ناحیه کتف، شانه و در انتها زیر بغل صورت پذیرد</p> <h3><span style="color:#2445a2;">2- دردها و بیماریهای مفاصل ناحیه ستون مهره ها (پایین گردن تا کمر):</span></h3> <p>ماساژ با لوسیون دریفا از ناحیه پشت گردن (برآمدگی پشت گردن) شروع شده و سپس روی ستون مهره ها و سمت چپ و راست ستون مهره ها تا گودی کمر ماساژ دایره ای و چرخشی داده شود</p> <h3><span style="color:#2445a2;">3- دردها و بیماریهای مفاصل ناحیه کمر، پاها، زانو و دردهای ناشی از عصب سیاتیک:</span></h3> <p>ماساژ با لوسیون دریفا از ناحیه گودی کمر و اطراف آن شروع و سپس ناحیه کشاله ران (سمت داخلی و خارجی) و در ادامه برروی زانو، دو طرف زانو و پشت زانو (در ناراحتیهای زانو دوطرف و پشت زانو بیشتر ماساژ داده شود) و در انتها کمی هم ساق ها مالیده شود</p> <h3><span style="color:#2445a2;">4- دردها و بیماری ناحیه مچ دست، انگشتان (سندروم تونل کارپال):</span></h3> <p>ماساژ با لوسیون دریفا ابتدا زیر بغل و سپس مچ بطور کامل و در پایان انگشتان صورت گیرد. زیر بغل و ناحیه آرنج و مچ دست بیشتر ماساژ داده شود</p> <h3><span style="color:#2445a2;">5- اسپاسم و گرفتگیهای عضلانی ناشی از گرفتاریهای مفصلی - عصبی:</span></h3> <p>دست خود را با لوسیون دریفا به مقدار زیاد آغشته کرده و در محل عضله گرفتار یا عضو رگ به رگ شده به صورت چرخشی و دایره ای ماساژ داده شود</p> text/html 2018-05-14T02:42:44+01:00 mylovewinx.mihanblog.com m-muzik m-muzik خرید اینترنتی چسب های uv http://mylovewinx.mihanblog.com/post/169 <p>در این مطلب به معری یکی از محصولات <a href="http://shopmenow.ir/" target="_blank" title="فروشگاه شاپ می"><b>فروشگاه شاپ می</b></a> می پردازیم که کاربرد بسیاری دارد . چسب فرابنفش یا UV نوعی از چسب های شیمیایی بوده که به کمک جذب نور فرابنفش یا همان اشعه X جوش خورده و&nbsp;هیچگونه اثری پس از سخت شدن&nbsp; از خود به جای نمی گذارد. قدرت و سرعت بسیار بالا، ظرافت در چسبندگی مواد مختلف و سهولت در استفاده از دیگر ویژگی های بارز <b>چسب UV</b> می باشد.<br><br></p><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">موارد استفاده چسب یو وی<br> </span></h3> <p style="text-align: justify;">بدون شک چسب یووی بهترین گزینه است برای چسباندن تمیز اجسام ظریف که نباید جای چسب و شکستگی در آن مشخص باشد. در ذیل به برخی از کاربردهای این چسب اشاره شده است :<br> الف) صنایع دکوری و ساخت اشیاء تزئینی از جمله ساخت ظروف شیشه ای، مجسمه های شیشه ای و میزهای تزئینی؛</p> <p style="text-align: justify;">ب) کاربردهای الکترونیکی و صنایع وابسته از جمله آب بندی کردن قطعات مختلف در مدارها و بردها و یا تولید لامپ های هالوژن و پوشش دادن بردهای الکتریکی؛<br> ج) کابردهای تجهیزات و پزشکی و تجهیزات مانند چسباندن سوزنهای استیل به قسمت انتهای سرنگ؛<br> د) مصارف عمومی از قبیل چسباندن شیشه به شیشه ، فلز و سایر موارد و یا چسباندن میز عسلی و لوستر.</p><p style="text-align: justify;"><b><a href="http://shopmenow.ir/1395/01/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D8%B3%D8%A8-uv/" target="_blank" title="خرید اینترنتی چسب یو وی ">خرید اینترنتی چسب یو وی</a></b> بسیار ساده و با چند کلیک انجام خواهد شد و در دم منزل یا محل کار شما تحویل داده می شود . <br></p><p style="text-align: justify;">همچنین برای استعلام قیمت سایر محصولات و به خصوص <a href="http://shopmenow.ir/1394/04/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%DB%8C-happy-home/" target="_blank" title="قیمت اجاق گاز مسافرتی "><b>قیمت اجاق گاز مسافرتی</b></a> می توانید به این فروشگاه مراجعه کنید . <br></p><p style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2018-04-25T17:52:01+01:00 mylovewinx.mihanblog.com m-muzik m-muzik کسب درآمد اینترنتی http://mylovewinx.mihanblog.com/post/168 امروزه با پیشرفت راه های ارتباطی و تعاملات بین المللی و فرا مرزی و نزدیکی افراد در سرتاسر کشور و جهان باعث ایجاد شغل های نوینی نیز شده است . <br>به عنوان مثال شما می توانید در عین حال که از تلگرام به عنوان اپلیکیشنی برای ارتباط با دوستان و آشنایان استفاده می کنید و یا برای تفریح و گذراندن اوقات بیکاری خود استفاده می کنید <b><a href="https://moobmoo.com/earn-money-from-telegram/" target="_blank" title="آموزش کسب درآمد از تلگرام ">آموزش کسب درآمد از تلگرام</a></b> را نیز یاد بگیرید و به بهبود وضعیت معیشتی خود کمک کنید . <br>همچنین در عین حال که به اشتراک گذاری عکسها و لحظات خوش خود در اینستاگرام میپردازید و تصاویر دوستان و فامیل های خود را اینستاگرام میبینید و لذت میبرید&nbsp; <b><a href="https://moobmoo.com/lynda-instagram-for-business/" target="_blank" title="آموزش استفاده از اینستاگرام در تجارت">آموزش استفاده از اینستاگرام در تجارت</a></b> را نیز فرا گرفته و از این طریق هم به کسب درآمد بپردازید . <br><br>البته این مواردی که گفته شد نمونه های کوچک و ساده ای بود برای کسب درآمد از اینترنت و بیشتر برای مواردی که به این درآمد به عنوان درآمد اصلی و شغل اول خود نگاه نکنید ولی چنان که میخواهید درآمد از اینترنت به شغل اصلی شما تبدیل شود می توانید&nbsp; <b><a href="https://moobmoo.com/computer-android-programming/" target="_blank" title="آموزش صفر تا صد برنامه نویسی اندروید">آموزش صفر تا صد برنامه نویسی اندروید</a></b> را یاد بگیرید و قطعا می دانید ک برنامه ها و اپلیکیشن های اندروید این روزها خواهان بسیاری دارد و در صورتی که بتوانید در این زمینه خلاقیت هم داشته باشید می توانید به درآمد بالایی دست یابید .<br>همه آموزشهای گفته شده در سایت مو به مو موجود است و شما می توانید با مراجعه به این وب سایت معتبر این آموزشها را دانلود کنید و از آنها بهره ببرید . text/html 2018-04-21T17:31:04+01:00 mylovewinx.mihanblog.com m-muzik m-muzik فروش ادکلن های درک http://mylovewinx.mihanblog.com/post/167 <p class="Koodak" align="right"><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;">ادکلن درک اصل ارزان</span> ، این ادکلن از قدیمی ترین ادکلن های مشهور دنیاست که در <b><a href="http://shopmenow.ir/" target="" title="فروشگاه شاپ می ">فروشگاه شاپ می</a></b> به فروش می رسد&nbsp; . اسم <span style="color: #0000ff;">ادکلن </span>درک برای پدران شما بسیار آشناست ، این ادکلن رایحه بسیار بسیار خوشی دارد. امروز درفروشگاه اینترنتی ShopMeNow.ir این محصول به قیمتی مناسب و البته اصل آن عرضه شده است .</span></p><p class="Koodak" align="center"><br><span style="font-size: 14pt; color: #0000ff;"><img class="alignnone size-full wp-image-2095" src="http://shopmenow.ir/wp-content/uploads/2015/01/110.jpg" alt="1" width="400" height="400"></span></p><p class="Koodak" align="right"><span style="font-size: 14pt; color: #008000;">این محصول در سال ۱۹۹۸ تولید گردیده است در همان ابتدای تولید قیمت و کیفیتی رقابتی داشت&nbsp; هم اکنون نیز اینگونه است ! ماندگاری بالا ،پخش بسیار بالا و رایحه ای کاملا مردانه این عطر را چندین سال محبوب نگه داشته است…رایحه ای نزدیک بیست سال هست که کهنه نشده است!</span></p><p class="Koodak" align="right"><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><span id="ctl00_MainContent_lbldescription"><a href="http://shopmenow.ir/1393/11/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B5%D9%84-derrick/" target="_blank" title="ادکلن دریک">ادکلن دریک</a> Derrick دریک درجه یک اصل</span></span></p><p class="Koodak" align="right"><span style="font-size: 14pt; color: #808000;">نام اصلی این عطر Derrick است و در ایران آن را بنام درک میشناسند.بدلیل خالص بودن عطر درک و ترکیب نکردن آن با مواد افزودنی از اسپری این عطر بر روی لباس خودداری کرده و برای تاثیر بالاتر از عطر درک در نقاطی از بدن که دارای نبض میباشند مانند مچ دست و پشت گوش استفاده کنید.</span></p><span style="font-size: 14pt; color: #808000;"><b><a href="http://shopmenow.ir/1395/11/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-jenga/" target="_blank" title="قیمت بازی برج هیجان">قیمت بازی برج هیجان</a></b> را هم میتوانید از این فروشگاه ببینید .</span> text/html 2018-04-17T08:41:55+01:00 mylovewinx.mihanblog.com m-muzik m-muzik فروش اینترنتی محصولات پاناسونیک http://mylovewinx.mihanblog.com/post/166 <p>شرکت پاناسونیک با نام قبلی ماتسوشیتا،شرکت الکترونیکی ژاپنی و چندملیتی است، که دفتر مرکزی آن در کادوما، اوساکا واقع شده است. </p><p>شرکت پاناسونیک در سال ۱۹۱۸ توسط کونوسوکه ماتسوشیتا تحت نام ماتسوشیتا تاسیس شد و در طول سال‌های متمادی فعالیت در صنایع الکترونیک و مخابرات، امروزه در ردیف شرکت‌های بزرگ ژاپنی مانند سونی، هیتاچی، شارپ و توشیبا قرار دارد، که به‌عنوان غول‌های صنایع الکترونیکی جهان شناخته می‌شوند. <br></p><p>شرکت پاناسونیک&nbsp; محصولات و تجهیزات مختلف الکترونیکی، الکتریکی و صنعتی را تولید و عرضه می‌کند. این محصولات عبارتند از: تلویزیون (ال‌سی‌دی، ال‌ای‌دی)، <span class="mw-redirect">دستگاه‌های پخش دی وی دی</span>، سیستم‌های سینمای خانگی، دستگاه‌های ضبط و پخش تصاویر دیجیتال، <span class="mw-redirect">دوربین‌های فیلمبرداری ویدئویی</span>، دوربین‌های عکاسی دیجیتال، لوازم صوتی خانگی و سیستم‌های صوتی حرفه‌ای، سیستم‌های پخش اتومبیل، وسایل برقی خانگی؛ جاروبرقی، یخچال و فریزر، <span class="mw-redirect">مایکروویو</span>، پلوپز، <span class="mw-redirect">ماشین ظرفشویی</span>،&nbsp;<span class="mw-redirect"><b><a href="https://khanebazaar.com/product-tag/%d8%a2%d8%a8%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/" target="_blank" title="آبمیوه گیری پاناسونیک">آبمیوه گیری پاناسونیک</a></b>&nbsp; , ماشین لباسشویی</span>، سشوار، غذاسازهای خانگی، <span class="mw-redirect">سیستم‌های اتوماسیون اداری</span>، سیستم‌های مخابراتی، <span class="mw-redirect">مهندسی سیستم</span>، <span class="mw-redirect">سیستم‌های دوربین مدار بسته</span>، سیستم‌های امنیتی، تجهیزات مانیتورینگ، نمایشگرهای پلاسما، <span class="mw-redirect">نمایشگرهای دید بالا</span>، <span class="mw-redirect">پروژکتورها</span>، کولرهای گازی و <span class="mw-redirect">تجهیزات تهویه هوا</span>، سیستم‌های پردازش اسناد، دستگاه‌های فتوکپی و <span class="mw-redirect">فاکس</span>، دستگاه‌های <b><a href="https://khanebazaar.com/buy/telephone/" target="_blank" title="تلفن پاناسونیک">تلفن پاناسونیک</a></b> ، سیستم‌های سنترال مرکزی تلفن و پی‌ای‌ایکس، <span class="mw-redirect">کامپیوترهای قابل حمل صنعتی</span>، لپ‌تاپ و بخش‌های مهندسی سازه. <br></p><b><a href="https://khanebazaar.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/" target="_blank" title="نمایندگی پاناسونیک اصفهان ">نمایندگی پاناسونیک اصفهان</a></b> همه محصولات اشاره شده را برای مشتریان عرضه می کند و خدمات پس از فروش محصولات این شرکت را هم برعهده دارد و شما می توانید هر کدام از این محصولات را بهصورت فیزیکی و یا به صورت اینترنتی خرید نمایید text/html 2018-03-17T19:12:11+01:00 mylovewinx.mihanblog.com m-muzik m-muzik فروش اینترنتی قابلمه و توستر http://mylovewinx.mihanblog.com/post/165 فروشگاه اینترنتی خانه بازار با سابقه زیاد در فروش اینترنتی انواع لوازم منزل جایگاه ویژه ای در بین مشتریان خود پیدا کرده است . <br>در این مطلب به معرفی سه محصول ارائه شده در این فروشگاه می پردازیم :<br><div align="center"><br></div><br><p align="center"><img class="alignnone size-medium wp-image-19536" src="https://khanebazaar.com/wp-content/uploads/2018/02/توستر-نان-3-500x371.jpg" alt="توستر نان ۳" width="500" height="371"></p><b><a href="https://khanebazaar.com/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%86/" target="_blank" title="توستر نان">توستر نان&nbsp; </a></b><br>توستر نان های ارائه شده در این فروشگاه دارای دکمه خاموش کن خودکار و امکان درجه برشته کردن و یکنواخت برشته کردن است . همچنین دارای ظاهری زیبا و اکان تمیز کردن راحت هستند . <br><br><br><b><a href="https://khanebazaar.com/buy/cookware/" target="_blank" title="قابلمه سرامیکی کره ای">قابلمه سرامیکی کره ای&nbsp; </a></b><br><br>سرویس های سرامیک کره ای عملکرد خوب و رضایت بخشی نسبت به قابلمه های چینی و ترک داشته اند . ترک ها بیشتر به سرویس های استیل شهرت دارند و در این فروشگاه قابله سرامیکی کره ای عرضه می شود . <br><br><b><a href="https://khanebazaar.com/buy/sandwich-maker/" target="_blank" title="ساندویچ ساز">ساندویچ ساز </a><br></b>در این فروشگاه انواع ساندویچ ساز های کنوود , بلک اند دکر , کاخلر , کپلر و... به فروش می رسد و از نظر کیفیت تضمین شده می باشد . <br><br><b><br></b><br> text/html 2017-12-03T12:46:50+01:00 mylovewinx.mihanblog.com m-muzik m-muzik نمونه طرح کرامت دوم ابتدایی http://mylovewinx.mihanblog.com/post/164 <h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; line-height: 1.1; font-family: iransans, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: none; color: rgb(122, 122, 122); clear: both; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none;"><font size="3">نمونه طرح کرامت دوم ابتدایی مهارت روابط بین فردی واحد کار مهرورزی به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه دوم ابتدایی</font></strong></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: iransans, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: none; color: rgb(122, 122, 122); text-align: justify;"><font size="3"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none;">نمونه طرح کرامت دوم ابتدایی ، مهارت روابط بین فردی واحدکار مهرورزی&nbsp;</strong>به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none;">مهارت روابط بین فردی واحدکار مهرورزی</strong></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: iransans, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: none; color: rgb(122, 122, 122); text-align: justify;"><font size="3">این نمونه طرح کرامت دوم ابتدایی با موضوع&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none;">مهارت روابط بین فردی واحدکار مهرورزی&nbsp;</strong>کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در ۲۴ صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامت&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none;">مهارت روابط بین فردی واحدکار مهرورزی&nbsp;</strong>می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: iransans, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: none; color: rgb(122, 122, 122); text-align: justify;"><font size="3">نمونه&nbsp;<a href="https://moallemblog.com/downloads/category/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); background-color: transparent;">طرح کرامت دوم ابتدایی</a>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none;">مهارت روابط بین فردی واحدکار مهرورزی&nbsp;</strong>از بخش های زیر تشکیل شده است:</font></p><ol style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: iransans, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: none; color: rgb(122, 122, 122); text-align: justify;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none; list-style: none;"><font size="3">آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none;">مهارت روابط بین فردی واحدکار مهرورزی</strong></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none; list-style: none;"><font size="3">سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none;">مهارت روابط بین فردی واحدکار مهرورزی</strong></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none; list-style: none;"><font size="3">داستان های جذاب درباره موضوع&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none;">مهارت روابط بین فردی واحدکار مهرورزی</strong></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none; list-style: none;"><font size="3">صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none;">مهارت روابط بین فردی واحدکار مهرورزی</strong></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none; list-style: none;"><font size="3">اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none;">مهارت روابط بین فردی واحدکار مهرورزی</strong></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none; list-style: none;"><font size="3">مشارکت و کار گروهی درباره موضوع&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none;">مهارت روابط بین فردی واحدکار مهرورزی</strong></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none; list-style: none;"><font size="3">نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none;">مهارت روابط بین فردی واحدکار مهرورزی</strong></font></li></ol><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; line-height: 1.1; font-family: iransans, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: none; color: rgb(122, 122, 122); text-align: justify;"><font size="3">سورپرایز شما دانش آموز و آموزگار عزیز این است که به همراه این فایل پکیج نمونه دفتر طرح کرامت به همراه تزیین دفتر و نقاشی طرح کرامت پیرامون موضوع مهارت روابط بین فردی واحدکار مهرورزی به شما اهدا میگردد.</font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; line-height: 1.1; font-family: iransans, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: none; color: rgb(122, 122, 122); text-align: justify;"><font size="3">پکیج سورپرایز شما شامل موارد زیر است :</font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; line-height: 1.1; font-family: iransans, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: none; color: rgb(122, 122, 122); text-align: justify;"><font size="3">۱.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نمونه مدل دفترو نمونه دفتر طرح کرامت جهت پرکردن</font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; line-height: 1.1; font-family: iransans, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: none; color: rgb(122, 122, 122); text-align: justify;"><font size="3">۲.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تزیین دفتر طرح کرامت در مقطع دبستان</font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; line-height: 1.1; font-family: iransans, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: none; color: rgb(122, 122, 122); text-align: justify;"><font size="3">۳.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نقاشی های طرح کرامت در مقطع دبستان</font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; line-height: 1.1; font-family: iransans, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: none; color: rgb(122, 122, 122); text-align: justify;"><font size="3">۴.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گزارش تخصصی درباره اهمیت طرح کرامت و اجرا در کلاس</font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; line-height: 1.1; font-family: iransans, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: none; color: rgb(122, 122, 122); text-align: justify;"><font size="3">۵.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مقاله طرح کرامت پیرامون شایستگی های کسب شده در رابطه با طرح کرامت</font></h3><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; line-height: 1.1; font-family: iransans, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: none; color: rgb(122, 122, 122); text-align: justify;"><font size="3">۶.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تجربییات سنجش و ارزشیابی و تجارب تربیتی &nbsp;با موضوع طرح کرامت</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: iransans, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: none; color: rgb(122, 122, 122); text-align: justify;"><font size="3">سایت بانک فایل پژوهشی معلمان بهترین انتخاب برای&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); background-color: transparent;"><a href="https://moallemblog.com/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); background-color: transparent;">طرح کرامت چیست؟</a></strong></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: iransans, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: none; color: rgb(122, 122, 122); text-align: justify;"><font size="3"><br></font></p><div style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><div><font size="3"><b><a href="https://moallemblog.com/" target="_blank" title="بانک فایل پژوهشی معلمان" style="text-decoration-line: none; color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;">بانک فایل پژوهشی معلمان</a></b></font></div><div><font size="3"><br></font></div><a href="https://moallemblog.com/" target="_blank" title="بانک فایل پژوهشی معلمان" style="text-decoration-line: none; color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;"><div></div></a></div><div style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><b><font size="3">با تشکر / هویت برند -&nbsp;<a href="http://www.edris-ac.com/" target="_blank" title="ادریس" style="text-decoration-line: none; color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;">ادریس&nbsp;</a></font></b></div><div><b><br></b></div> text/html 2017-12-01T15:29:43+01:00 mylovewinx.mihanblog.com m-muzik m-muzik ارزان‌ترین تورهای خارجی http://mylovewinx.mihanblog.com/post/163 <div class="post-content description " itemprop="articleBody"> <p style="text-align: justify;">برای بسیاری از مردم هزینه سفر بیشتر از هر چیز دیگری اهمیت دارد. بسیاری از مردم به دنبال سفرها و تورهای ارزان قیمت هستند، دوست دارند سفر کنند اما هزینه‌های بالای زندگی و همچنین هزینه‌های بالای تورهای خارجی این اجازه را به آنها نمی‌دهد. بنابراین تورهای ارزان‌قیمت&nbsp; معمولا طرفداران زیادی پیدا می‌کنند.</p> <p style="text-align: justify;">باکو و تفلیس را می‌توان جزء <strong>ارزان‌ترین تورهای خارجی</strong> دانست. اگرچه سفر به این دو منطقه نسبت به دیگر تورهای خارجی ارزان‌تر است اما؛ تفلیس و باکو را باید جزء مناطق زیبا، پرطرفدار و محبوب در نزدیکی ایران دانست از همین رو این دو تور در میان ایرانیان طرفداران زیادی دارد. اگر در بهار به باکو و یا تفلیس بروید قطعا می‌توانید زیباترین چهره طبیعت بکر را در این دو شهر ببنید و از آن لذت ببرید.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>باکو شهری در حصار ساحل‌ها</strong></h2> <p style="text-align: justify;">باکو مانند سایر&nbsp;<strong>شهرهای آذربایجان</strong>&nbsp;بهارهای زیبایی دارد، اما تورهای باکو معمولاً در تابستان پرجنب‌وجوش‌تر می‌شوند. البته همان‌طور که می‌دانید، دلیل این اتفاق تعطیلی‌های تابستانی‌ست، وگرنه اگر گردشگران بتوانند <a href="https://www.saliansafar.com/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d9%88/"><strong>تور باکو</strong></a> را در بهار تجربه کنند، بیشتر به آنها خوش خواهد گذشت.</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2304 no-display appear" src="http://www.sarvnews.ir/wp-content/uploads/2017/11/tours1.jpg" alt="" width="800" height="303"></p> <p style="text-align: justify;">باکو محلی برای انجام تفریحات بی‌شمار آبی است. پارک‌های آبی بزرگ، این امکان را برای گردشگران فراهم می‌کنند که در تور باکو ورزش‌های آبی مهیجی را هم تجربه کنند؛ آن هم به صورت دسته جمعی و دوستانه!</p> <p style="text-align: justify;">برای سفر به باکو هم می‌توانید از تورهای زمینی و هم از تورهای هوایی استفاده کنید. بله! همینطور است! <strong>تورهای زمینی</strong>&nbsp;زیادی هم برای باکو وجود دارد و اتوبوس‌هایی لوکس گردشگران را به این شهر می‌رسانند؛ اما نکته قابل توجه این است که نزدیکی شهر باکو به ایران، این امکان را فراهم می‌کند که گردشگران بتوانند مسافرتی کوتاه به این شهر را تجربه کنند؛ در این صورت نمی‌ارزد که مدت زیادی از وقت سفر در راه هدر شود. از طرف دیگر، پروازهای باکو هم با امکانات مطلوبی انجام می‌شوند و هیچ‌گونه نگرانی در مورد آنها وجود ندارد.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>تفلیس شهر گردش و غذا و خرید</strong></h2> <p style="text-align: justify;">برای <a href="https://www.saliansafar.com/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%d8%b3/"><strong>تور تفلیس</strong></a> تمام زمان‌های سال بهترین زمان سفر است! چرا که در تمام فصول این شهر ویژگی‌های خاص خود را دارد و گردشگران از تمام جهان با این تورها خود را به تفلیس می‌رسانند. بهارهای خنک این شهر، زمانی بسیار عالی برای مسافرت است و تابستان‌ها هم هوا مانند هوای روسیه خنک است تا این تور از این نظر یکی از بهترین‌ها باشد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2305 no-display appear" src="http://www.sarvnews.ir/wp-content/uploads/2017/11/tours2.jpg" alt="tours تورهای ارزان" width="800" height="303"></p> <p style="text-align: justify;">تورهای تفلیس، تورهای به نسبت ارزانی هستند و مثلاً در بهار گردشگران می‌توانند تورهایی را به قیمت‌هایی کمتر از ۶۰۰ هزار تومان هم پیدا کنند؛ این به آن معنی‌ست که این تورها در باقی زمان‌های سال هم ارزان‌تر از تورهای دیگر کشورهای اطراف ایران هستند. به هر حال کیفیت هتل و مدت اقامت، در قیمت تمام تورها تأثیر می‌گذارد؛ اما تور تفلیس از آن تورهایی‌ست که هتل‌هایش هم به نسبت ارزان‌تر هستند.</p> <p style="text-align: justify;">اگر قصد سفر به تفلیس و باکو را دارید می‌توانید مناسب‌ترین تورها چه از نظر قیمت و چه از نظر برنامه‌ریزی را با <a href="https://www.saliansafar.com/"><strong>آژانس مسافرتی سالیان سفر</strong></a> تجربه کنید.</p> </div> text/html 2017-10-22T08:04:05+01:00 mylovewinx.mihanblog.com m-muzik m-muzik ماندم...چرا میبینمت با این و آن بیچاره من ! http://mylovewinx.mihanblog.com/post/162 <img title="ماندم...چرا میبینمت با این و آن بیچاره من !" src="http://s8.picofile.com/file/8305494718/12424467_783252191819129_1493306106_n.jpg" alt="ماندم...چرا میبینمت با این و آن بیچاره من !" style="cursor: pointer;" height="468" width="375"><br><br><br><br>ماندم...چرا میبینمت با این و آن بیچاره من !<br><br>بعد از تو من میمانم و جنگ روان بیچاره من! <br><br>&nbsp;<br><br>تنها کلام نقش من تکرار افسوس است در <br><br>سریال اُف بر زندگی "این داستان"بیچاره من!<br><br>&nbsp;<br><br>تقدیر مجذوبان تو چیزی جز این تفسیر نیست<br><br>بیچاره او بیچاره این بیچاره آن بیچاره من!<br><br>&nbsp;<br><br>لبهایم از احساس دلتنگی ترک برداشتند<br><br>از بس که بوسیدم تو را هر ناگهان بیچاره من!<br><br>&nbsp;<br><br>هم خنده ها هم گریه ها در اختیارم نیستند<br><br>فرقی ندارم هیچ با دیوانگان بیچاره من !<br><br>&nbsp;<br><br>این روزها از چشمها میخوانم این ناگفته را<br><br>تغییر کردم از زمین تا آسمان بیچاره من ! <br> text/html 2017-10-17T04:59:40+01:00 mylovewinx.mihanblog.com m-muzik m-muzik لیفتینگ یا لیفت چیست http://mylovewinx.mihanblog.com/post/161 <br> <p> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.drkheirkhah.com/fa/images/Banner.jpg"></p>با روشی بسیار کم تهاجم به پزشک شما اجازه می دهد با هنری ویژه پوستتان را فقط در 30 دقیقه بالا بکشد این تکنولوژِی خارق العاده اما واقعی بوده و پنجره ایی تازه را در علم زیبایی رو به شما باز نموده است، این تکنیک هیچ گونه اسکاری بر جای نگذاشته وبه شکلی موفقیت آمیز در تمام نواحی صورت و گردن قابل استفاده بوده و ظاهری جوانتر به فرد می دهد مدت زمان بهبود ناچیز بوده و بیمار سریعا به زندگی اجتماعی خود باز می گردد.لیفتینگ با نخ ( <strong><a href="http://www.drkheirkhah.com/fa/index.php/articles/archive/386-soft-silhouette-lifting">لیفت با نخ</a></strong> ) مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته بسیاری ازافراد دوست دارند که لیفتینگ در ناحیه صورت خود انجام دهند تا جوانتر شوند<br><br>شاید برخی به علت زمان طولانی جهت بهبود پس از انجام عمل جراحی لیفتینگ استاندارد از این کار صرف نظر می کنند.امروزه لیفتینگ با نخ ( لیفت با نخ ) یا سوچور لیفت ابزار سودمندی است که در لیفت در محور عمودی صورت کمک کننده است.بهتر است این روش به عنوان یک روش کم تهاجم و اولیه در نظر گرفته شود از نظر هزینه ،هزینه کمتر و دوران نقاهت کوتاه تری دارد<br><br>بسیاری از جراحان زیبایی از لیفتینگ با نخ ( لیفت با نخ ) تحت عنوان:Lunchtime lift or weekend face lift نام می برند زیرا اغلب انجام این فقط کار حدود یک ساعت طول می کشد.<br><br><strong>مثلث جوانی<br><br></strong>امروزه راه حل جوانی با نمای طبیعی توسط نخ های سوچور لیفت ایجاد شد در گذشته تزریق فیلر و استفاده از جراحی های تهاجمی از جمله روش های جوانسازی بود.<br><br><strong>افراد کاندید برای لیفت با نخ<br><br></strong>ایده آل ترین افراد برای اینکار افرادی هستند که نشانه های پیری اندکی در صورتشان ایجاد شده و نیاز به لیفتینگ مختصر دارند&nbsp; اغلب اینکار در بین زنان با مینگین سنی 35 تا 45 سال دیده می شود این افراد به علت افتادگی پوست در ناحیه فک در قسمت میانی صورت یا به علت تورم زیر چشمها یا ناحیه گردن اینکار را انجام می دهند افراد پیر از این روش به جای جراحی های سنگین استفاده می کنند تا یک پشتیبان برای نواحی افتاده پوست خود قرار دهند تا پوست بالاتر رود.<br><br>از دیگر کاندیدهای این روش افرادی هستند که لیفتینگ صورت و گردن به روش جراحی روتین انجام دادند و اکنون دچار مختصری افتادگی پوست شدند بسیاری از پزشکان از این روش در کنار سایر روشهای درمانی استفاده می کنند که شامل لیفتینگ چانه گردن یا ابرو و غیره است در صورتی که تمایل به انجام این کار دارید باید از عوارض و خطرات این کار آگاه باشید.&nbsp;<a href="http://drkheirkhah.com">دکتر خیرخواه</a> text/html 2017-10-16T08:33:29+01:00 mylovewinx.mihanblog.com m-muzik m-muzik راز یک برگ پاییزی در چیست؟ http://mylovewinx.mihanblog.com/post/160 <img src="http://www.irannaz.com/images/small/2013/10/4/Autumn-Leaves-is-a-mystery.jpg" class="attachment-300x200 size-300x200 wp-post-image" alt="راز یک برگ پاییزی در چیست؟" width="300" height="146"><br><br>&nbsp;توی پیاده رو وقتی قدم می ذاری گاهی زیر پات صدای خرد شدن یه برگ پاییزی رو می شنوی.<br><br>اما تو ساده و بی تفاوت، از کنار اون رد می شی.<br><br>شده تا حالا به عاقبت اون برگ فکر کنی؟که چیه چه جوریه؟<br><br>شده پیش خودت بگی تکلیف این برگ زرد و پژمرده که زیر پای روزگار له شد، چیه؟<br><br>به نظر من باید همیشه طبیعت رو الگو قرار بدیم. طبیعت با ما حرف می زنه، فقط باید شنوا باشیم.<br><br>باید کمی بیشتر چشمامون رو باز کنیم تا ببینیم. باید ببینیم که آخر مسیر این برگ لگدمال شده به کجا ختم می شه؟<br><br>این برگ به زمین می افته، خرد می شه، له می شه، اما…<br><br>دوباره جذب خاک می شه، باعث قوت خاک می شه، به ریشه می رسه…<br><br>و آغازی می شه برای یک شکوفایی دیگه!<br><br>هیچ چیز در این دنیا بی دلیل نیست به دنبال کشف راز و رمزها باش!<br><br>تو هم مثل برگ باش، هیچ وقت از میدون به در نشو، حتی وقتی که کاملاً ناامید و خسته شدی!<br><br>مثل برگ تو هم برو به سمت ریشه، به سمت خدا! و بدون که هیچ در این دنیا بیهوده نیست حتی شکستن تو!<br><br>شاید این شکستن انگیزه یک شروع تازه برای تو باشه!<br><br>شاید تجربه شکست تو، الگویی باشه برای دیگران!<br><br>شاید هم یه هشدار باشه که از یه مسیر دیگه بری تا زودتر به مقصد برسی.<br><br>هیچ چیز در این دنیا بی دلیل نیست به دنبال کشف راز و رمزها باش! text/html 2017-10-10T08:47:14+01:00 mylovewinx.mihanblog.com m-muzik m-muzik گریه ها مرا ول نمیکنند http://mylovewinx.mihanblog.com/post/159 <img src="http://www.irannaz.com/images/small/2013/11/2/Do-not-let-me-cry.jpg" class="attachment-300x200 size-300x200 wp-post-image" alt="گریه ها مرا ول نمیکنند" width="205" height="200"><br><br><br>&nbsp; مدت هاست دلم احساس سنگینی می کند…<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدت هاست یاد گرفته ام گریه نکنم …<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدت هاست دلم نتوانسته خودش رو سبک کنه …<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدت هاست دیگر در عمق قلبم کسی لانه ندارد …<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدت هاست تمام باورم این است که هرچه بود تمام شد، چه خوب چه بد<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نسیمی بود که وزید و رفت …<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدت هاست دل تنگ بارانم …<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدت هاست عاشقی را از یاد برده ام …<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدت هاست یاد گرفته ام بگویم، بنویسم خوبم تا بقیه بشنوند و بخوانند<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و باور کنند که خوبم …<br>&nbsp;<br>اره خیلی خوبم <br> text/html 2017-10-04T12:49:50+01:00 mylovewinx.mihanblog.com m-muzik m-muzik عشــــق مــــن ...♥♥♥ http://mylovewinx.mihanblog.com/post/158 عشق من ♥ ، قلبت را فشرده ام در آغوشم<br><br>میرویم تا اوج احساس عشق ، تا برسیم به جایی که نبینیم هیچ غمی را در سرنوشت<br><br>تا برسیم به جایی که من باشم و تمام وجودت ، بیخیال همه چیز، باز کن برایم آغوشت<br><br>عشق من تو را در میان خویش گرفته ام ، من که از آغازش هم عاشق تو بوده ام ،<br><br>من که در تمام سختی ها در کنارت بوده ام ،<br><br>تو چقدر خوبی که تا اینجا هم از دلت راضی بوده ام… .<br><br>شب میشود و دلتنگی هایم بیشتر ، چرا نمی رسد فردا ، چند قطره اشک هم بیشتر….<br><br>فردا برسد و باز تو بیایی ، من تو را ببینم و تو با عشق کنارم بمانی …<br><br>عشق زیبای تو ، من عاشقم، تمام احساستم به حساب قلب تو<br><br>خوب هوای قلبم را داری ، همین را میخواستم از خدا ،<br><br>تو چه احساس زیبایی داری ، همین است که همیشه شادم ،<br><br>همین است که همیشه با آرامش شبها را میخوابم….<br><br>عشق تو اینجاست در قلبم ، قلبی که درگیر است با یادت ،<br><br>خودت هم میدانی خیلی وقت است که میخواهمت<br><br>عشق من ، سرت را بگذار بر روی شانه هایم ، بگذار سکوت باشد بینمان تا بشنوم صدای نفسهایت،<br><br>تا برسم به جایی که در بر بگیرم تمام احساسات زیبایت را…<br><br>احساسی از تو ، که با آن به اینجا رسیده ام ،<br><br>که من هم مثل تو با احساس شدم و در ساحل دلت امواج مهربانت را در میان گرفته ام<br><br>با تو همیشه در اوج عشق به سر میبرم ، با تو هر جا که بخواهی میروم ،<br><br>با تو عاشقم و همیشه به قلبت عشق میدهم …<br><br>عشق میدهم تا عاشقانه بمانیم ،<br><br>تا هر جا رفتیم در آغوش هم ، این شعر را برای هم عاشقانه بخوانیم…♥<br><br><br><img src="http://www.axgig.com/images/71503229320428559145.jpg" width="410" height="410"><br> text/html 2017-10-01T19:21:04+01:00 mylovewinx.mihanblog.com m-muzik m-muzik نصباب کرکره برقی و درب اتوماتیک در تبریز http://mylovewinx.mihanblog.com/post/157 امروزه اتوماسیون های خانگی جز اصلی ترین بخش های یک ساختمان به حساب میایند که مهندسین و سازندگان توجه خاصی به آن دارند، زیرا دربردارنده ی آرامش و رفاه برای ساکنین و مشتریان آنها می باشد .<br> شرکت CITY DOORS مجری و طراح انواع <b><a href="http://citydoors.ir/" target="_blank" title="درب اتوماتیک در تبریز">درب اتوماتیک در تبریز</a></b> و کرکره برقی و <b><a href="http://www.yaghootstone.com/product_info.php?products_id=14" target="_blank" title="نرده صراحی تراس">نرده صراحی تراس</a></b>&nbsp; با سابقه ی درخشان توانسته از پیشگامان این صنعت بوده و رضایت بیشتر مشتریان و دست اندرکاران این صنعت را جلب نماید .<br><br>برای <b><a href="http://www.edris-ac.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/" target="_blank" title="برندسازی">برند سازی</a></b> این مجموعه زحمتهای زیادی کشیده شده است و در کنار بالا بردن کیفیت کار و محصولات ارائه شده سعی بر آن شده ارتباط نزدیک و مدرنی نیز با مشتریان در سراسر کشور برقرار شود .